הכנס הישראלי להנעה רקטית יישומית

הכנס הישראלי להנעה רקטית יישומית

תוכנית הכנס

הכנס יתקיים בפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון, חיפה

8:15 - 9:00התכנסות וכיבוד
9:00 - 9:10דברי פתיחה | דן מייקלס
9:10 - 9:20דברי פתיחה- ר' מנהלת החלל | אבי ברגר
9:20 - 9:50הרצאת מליאה- אתגרים והזדמנויות בתחום ההנעה הרקטית | יאיר רמתי
9:50 - 10:30פאנל בכירי מפאת ותעשייה - אתגרים והזדמנויות
10:30 - 11:00הפסקת קפה
אולם 1 (אודיטוריום 280-אולם ראשי, קומה 2)-
הודפים ודלקים מוצקים
אולם 2 (חדר 165, קומת קרקע) -
מבנים וחומרים
אולם 3 (אודיטוריום 1003, קומה 10) -
שיטות אנליזה מתקדמות
ראש מושב - דן גרינשטיין, מפא"תראש מושב - דניאל ספרנצ'יק, טכניוןראש מושב - אלון גרינברג דנה, טכניון
11:00 - 11:15פיתוח טכנולוגיה להשמדה ירוקה של הודפים | מירי כהן, תומרתכנון, אנליזה, אופטימיזציה וייצור של מבנים הטרוגניים\סריגיים באמצעות ייצוגים נפחיים מבוססי ספליין | גרשון אלבר, טכניון
Using Intelligent Tools to Develop Surrogate Fuel Models | Alon Grinberg Dana, Technion
11:15 - 11:30שימוש בדלק בעל קדח בצורת הליקס להגברת הדחף בהנעה היברידית | שגיא דיניסמן, טכניוןהדפסת הודפים | יובל שמואלי, רפאלAutomated Kinetic Modeling of N-dodecane Thermolysis | Michal Keslin, Technion
11:30 - 11:45שימושים אפשריים להודף עם שליטה חשמלית | יאיר סולומון, תומרAdditive manufactured materials for hypersonic aviation: Pushing boundaries for advanced technologies | Shmuel Arieli, TechnionHigh Fidelity Computational Fluid Dynamic Methods for Aerospace Applications | Yoram Kozak, TAU
11:45 - 12:00תוסף גרפיט מתפשט להגברה משמעותית של קצב הבעירה במנועים מוצקים והיברידיים | אלון גני, טכניוןAdvanced ceramics for hypersonic flight - key challenges, materials, and processes | Denis Zolotrayov, Technionלמידה עמוקה של הודפים | דויד פורמן, רפאל
12:00 - 12:15שילוב אנליזות זרימה וניסויים לאישוש תכן מערכת הדלקה למנוע | מיכל אורן, תומרחומרים מרוכבים תרמופלסטיים- עבר הווה ועתיד | אולגה שליו, רפאלAI: From Concept to Creation | גבריאל מיטרני ואלין וייסמן, גוגל
12:15 - 12:30מדידת סף הצתה של הודף לשילוב באנליזות הצתה של מנוע | בן מרסיאנו, תומרתכן ואפיון מבני סריג מודפסים מבוססי ULTEM 1010 | עידן דיסטלפלד, רפאל
זיהוי פגמים ביציקות הודף ע"י בינה מלאכותית | אושר שוקרון
12:30 - 13:45הפסקת צהריים
אולם 1 (אודיטוריום 280-אולם ראשי, קומה 2) -
מגח
אולם 2 (חדר 165, קומת קרקע) -
מבנים וחומרים
אולם 3 (אודיטוריום 1003, קומה 10) -
מערכות הכוון ושיגור
ראש מושב - אלון גני, טכניוןראש מושב - מיכאל שוהם פטרשקו, טכניוןראש מושב - יואש מור, מפא"ת
13:45 - 14:00תא שריפה למנוע על מגח דואלי | דן מייקלס, טכניוןComposite grid structure with embedded fiber optic sensing capability | Ilan Weissberg, IAIמערכת ACS חנקן בעלת רמת דחף משתנה | עידן ירדני, מל"מ
14:00 - 14:15בידודים אבלטיביים מתקדמים למנועים רקטיים | שגיב ברקוביץ, רפאלמערכות הנעה חשמלית מבוססות מדחף אפקט הול | ראול צימרמן, רפאל
14:15 - 14:30ניסויים בתא שריפה של על-מגח (סקרמג'ט) עם דלק מוצק | אלון גני, טכניוןפיתוח טכנולוגיית ייצור מבנים איזוגרידים בטכנולוגית ליפוף סיבים | פרידמן יוליה, תומרניהוג בשיטת LITVC | עמית הראל, מל"מ
14:30 - 14:45אפיון ואופטימיזציה של תהליכי פלמור באמצעות מדידת תכונות דיאלקטריות | אלמוג עבודי ואורי חפץ, תומרCombination of Aerodynamics and TVC for Very Short Range Highly Maneuverable Interceptors | Israel Zeierman, Rafael
14:45 - 15:00רטרוספקטיבה: מנוע מגח עם דלק ג'ל מועשר במתכות | ארזה חדד, רפאלDurability Assessment Of C/C-SiC Samples In A Scramjet Engine Environment | Boris Kositzki, RafaelMathematical and Numerical modeling of High-Low and Recoilless Gun System for Booster propulsion systems | Avi Uzi, Elbit
15:00 - 15:15מגח רקטי נושם מים להנעה תת ימית מהירה | נחום אייזן, מלמ & אלון גני, טכניון
Prospects and challenges of cooling scramjet engines by fuel cracking | Michael Shoham Patrascu, Technion
15:15 - 15:45הפסקת קפה
אולם 1 (אודיטוריום 280-אולם ראשי, קומה 2) -
הנעה נוזלית
אולם 2 (חדר 165, קומת קרקע) -
מבנים וחומרים
אולם 3 (אודיטוריום 1003, קומה 10) -
הודף מוצק, חדשנות ומו"פ
ראש מושב - בני נתן, טכניוןראש מושב - יונתן סיוון, תומרראש מושב - ינון יבור, אפקה
15:45 - 16:00הנעה רקטית בהודף ג'ל היפרגולי | בני נתן, טכניוןמעבדה וירטואלית לתהליכי ייצור של חומרים מרוכבים | אורי חיימוביץ, רפאלהאם ההודף הכי אנרגטי הוא מנוע הכי אנרגטי? | ג'ני עזרא, תומר
16:00 - 16:15שימוש בסורק CT רפואי לבדיקת רכיבי פיה | איליה פריסמן, רפאל
המרכז לחומרים אנרגטיים באפקה (ACEM) – יכולות ואפשרויות | ינון יבור, אפקה
16:15 - 16:30הנעה מבוססת מי חמצן | דרור ניסן, מל"מפיתוח סימולציות מצומדות לתהליכי פלמור מיכלים מרוכבים | ליאל בראל ואורי חפץ, תומרMeasurements of Two-Phase Plumes and Analysis of Gas Dynamic and Radiation Phenomena | Inbar Greenberg, IARD
16:30 - 16:45מדליק רב פעמי היפרגולי ליישומי הנעה | זאב סובה, רפאלפיתוח ויישום סימולציה של תהליך זרימת השרף בין שכבות הליפוף | חן אבישר, תומרטכנולוגיות עתידיות בראי ר׳ מו״פ ודרכים למימושן | אלון קורצמן, מפאת
16:45 - 17:00Preliminary Results of Film-Cooling Tests with Green Liquid Bipropellant | Zohar Schlagman, NewRocket Ltd אופטימיזציה מבנית למיכלי לחץ מחומרים מרוכבים על ידי ניטור פלמור בזמן אמת | ארז זימל, רפאל
17:00 - 17:15פיתוח דלקים עתירי-חנקן ומחמצנים מבוססים HAN-H2O2 ליישום במערכות הנעה היברידיות ירוקות | נתן פטרונטיק, ממ"ג
17:15 - 17:30אירועי לחץ טרנסיינטים בזמן איתחול מערכות הנעה נוזליות | ארזה חדד, רפאל

צור קשר

hanat@trdf.technion.ac.il
972-73378-1282